+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

Waterproof Cement

Cement Base เป็นวัสดุกันซึมคล้ายซีเมนต์ และส่วนของเหลว ประเภทผสมเสร็จ จากโรงงาน (Acrylic Co-Polymer) มี คุณสมบัติ เมื่อแข็งตัวแล้ว จะไม่เห็นรอยต่อที่เกิดจาก การทา สามารถซึมแทรกเข้าในช่องว่างเล็ก ๆ ที่ผิวคอนกรีตได้ หรือรอยตามด จะคงสภาพอยู่ถาวร เหมือนเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีต ไม่เป็นพิษ สามารถทาใน Tank น้ำดื่มได้.สระว่ายน้ำ กระถางต้นไม้ และอื่นๆ.

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการติดตั้ง

 • มีความยืดหยุ่นดี
 • ต้านทานต่อรอยแตกร้าวเล็ก
 • ใช้งานง่าย สามารถฉาบหรือทา
 • มีแรงยึดเกาะดี ไม่ต้องทารองพื้น
 • ทาบนพื้นผิวคอนกรีตชื้นได้
 • ไม่เป็นพิษ, สามารถทาถังเก็บน้ำดื่มได้
 • เนื้อละเอียดทำให้ได้พื้นผิวเรียบ
 • สามารถทนแรงดันน้ำได้มากกว่า 15bar โดยไม่รั่วซึม
 • เหมาะสำหรับพื้นผิวที่มีการเคลื่อนตัวได้
 • เมื่อสัมผัสน้ำจะมีสีอ่อนลง เป็นสีเทาอ่อนคล้ายปูนฉาบทั่วไป
 • พื้นผิวที่ได้สามารถปูกระเบื้องทับได้
 • ปล่อยเปลือยได้ ทนรังสี UV
 • สามารถทาสีทับได้
 • พื้นที่ที่เหมาะสมกับการติดตั้ง

 • งานกันซึมภายในบ่อน้ำดื่ม, ถังเก็บน้ำ รางน้ำ
 • งานกันซึมก่อนการปูกระเบื้องหรือก่อนการปิดทับด้วยวัสดุอื่นเช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ
 • งานกันซึมบริเวณระเบียง กันสาด พื้นห้องครัวและห้องน้ำ ซึ่งมีการเทปูนทับหน้า
 • งานกันซึมโครงสร้างที่โดนน้ำฝน เช่น สะพาน, ทางยกระดับ
  • Service category : Waterproof Cement
  • Client Name : ระบบพื้นกันซึม
  • Website : www.chemithaiproducts.com
  • Share :

  โครงการ โลแลน สมุทรปราการ

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง