+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

งานพื้น Epoxy Self leveling

งานพื้น Epoxy Self leveling

งานพื้น Epoxy Self leveling คือ การเคลือบพื้นผิวคอนกรีตด้วย Epoxy ที่ต้องการความหนาปานกลาง-สูง ด้วยวิธีใช้เกียงปาด เพราะEpoxy ขนิดนี้ จะมีความพิเศษคือสามารถปรับระดับเองได้ โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมตามคุณสมบัติให้เลือก เช่น พื้นที่ต้องรับแรงกดหรือรับน้ำหนักเยอะๆ พื้นที่ต้องให้รถโฟคลิฟต์วิ่ง พื้นฝ่ายผลิต โชว์รูมที่ต้องการความสวยงาม.

เหมาะสำหรับพื้น

 • โรงงานอุสาหกรรมต่างๆ
 • โรงงานประกอบชิ้นส่วยรถยนต์ที่ต้องมีรถโฟคลิฟต์วิ่ง
 • โกดัง คลังสินค้า
 • โชว์รูมรถ
 • ระบบงานพื้น

  งานพื้นอุสาหกรรม เป็นการติดตั้งเคมีภัณฑ์เคลือบผิวคอนกรีตชนิดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ้งจะแยกตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ เช่น พื้นห้องแล็บ พื้นห้องเย็น พื้นห้องประกอบอะไหล่คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น การใช้งานที่แตกต่าง จึงต้องเลือกใช้วัสดุในการติดตั้งให้เหมาะสมเพื่อจะได้ยึดอายุการใช้งานของพื้นได้มากขึ้น ซึ่งบริษํท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการใช้งาน เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ชั้นนำต่างๆของประเทศไทย เพื่อติดตั้งงานพื้นให้กับลูกค้ามากมาย อาธิ.

 • บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท นากาวะ(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท เจเอสพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท บริค ไทย จำกัด
 • บริษํท เจแอนด์เค กรุ๊ป เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ศรีวิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด
 • บริษัท ไทยชินเรียล จำกัด
 • บริษัท ในเครือ The Mall Group
 • โครงการ โลแลน สมุทรปราการ

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง