+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

งานพื้น Anti Static Flooring

งานพื้น Anti Static Flooring

งานพื้น Anti Static Flooring (Conductive)เคลือบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นกานเหนี่ยวนำ ประจำไฟฟ้าผ่านเส้นทองแกนลงสู่พื้นดิน เหมาะสำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ห้องคลีนรูม วัตถุประสงค์หลักคือป้องกันไม่เกิดฝุ่นไปจับบนชิ้นส่วน อิเล็คทรอนิคส์ และความสะอาดในการผลิต คุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ นั่นเอง.

พื้นที่เหมาะสมในการทำงาน

 • พื้นโรงงาน Electronic
 • พื้นโรงงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าหรือแม้แต่พื้นโรงงานผลิต Packaging พื้นห้องคลีนรูม (Clean room) ที่ควบคุมปริมาณฝุ่น
 • ห้องที่ประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก
 • ห้องวงจร อิเล็กทรอนิคส์ที่หากมีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าแล้ว ชิ้นส่วนในการผลิตนั้นจะเกิดความเสียหาย
 • ระบบงานพื้น

  งานพื้นอุสาหกรรม เป็นการติดตั้งเคมีภัณฑ์เคลือบผิวคอนกรีตชนิดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ้งจะแยกตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ เช่น พื้นห้องแล็บ พื้นห้องเย็น พื้นห้องประกอบอะไหล่คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น การใช้งานที่แตกต่าง จึงต้องเลือกใช้วัสดุในการติดตั้งให้เหมาะสมเพื่อจะได้ยึดอายุการใช้งานของพื้นได้มากขึ้น ซึ่งบริษํท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการใช้งาน เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ชั้นนำต่างๆของประเทศไทย เพื่อติดตั้งงานพื้นให้กับลูกค้ามากมาย อาธิ.

 • บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท นากาวะ(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท เจเอสพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท บริค ไทย จำกัด
 • บริษํท เจแอนด์เค กรุ๊ป เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ศรีวิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด
 • บริษัท ไทยชินเรียล จำกัด
 • บริษัท ในเครือ The Mall Group
 • โครงการ โลแลน สมุทรปราการ

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง