+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

About Us

Company Profile / เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง รวมทั้งรับดำเนินงานซ่อมคอนกรีต งานตัดคอนกรีต งานเจาะคอนกรีต งานเคมีเสียบเหล็กและงานกันซึมแท็งก์น้ำ กันซึมดาดฟ้า ตลอดจนงานขัดเคลือบผิวหน้าพื้นเพื่อเพิ่มความแกร่งของผิวหน้า บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ จากทั้งบริษัทผู้ผลิตเจ้าของตราสินค้าชั้นนำในสายงานก่อสร้าง และผู้รับบริการจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา ทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความยุ่งยากในขั้นตอนต่างๆ ของการทำงานให้กับลูกค้า โดยเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และรับดำเนินงานให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ให้กับตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน.

Chemithai Products Company Limited, founded in 2003. Our key businesses are selling products, tools, chemical anchors, concrete repairs, concrete cutting and opening, waterproofing for tank &deck and floor hardening works. We gain trusts and supports from brand-name products and our customers who are well-known overseas and local contractors. We've been continuously developed in quality, pricing and services to deliver our customers convenience, cost effective and simplicity by offering products together with relevant service to the product's requirement and application.

Our Mission / พันธกิจ

บริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดี ตามมาตรฐานที่กระทรวงอุสาหกรรมกำหนดไว้ เรามุ่งมอบผลงานที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผนการทำงานอย่างเต็มที่ ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ด้วยเรามองว่าความประทับใจแรกสำคัญเพียงใด การรักษามาตรฐานไว้สำคัญยิ่งกว่า

Our Vision / วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการพัตนาฝีมือและการให้บริการ ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพันที่ยั่งยืน ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ด้วยบริการที่ดีเลิศและ สม่ำเสมอ (Consistency of Service Excellence) ในทุกจุดที่ให้บริการลูกค้า

Our Customer / ลูกค้า

การดำเนินธุรกิจ ลูกค้าคือ หัวใจสำคัญ เราจึงตอบแทนด้วยผลงานที่เน้นคุณภาพ และความซื่อตรงต่องาน วิเคราะห์แก้ปัญหาที่ตรงจุด เพื่อการทำงานที่รวดเร็วประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงาน ลูกค้าสบายใจ เราก็สบายใจด้วยครับ

Our Employee / พนักงาน

องค์กรอยู่ได้ด้วยลูกค้า และยั่งยืนได้ด้วยพนักงานที่ทำงานด้วยกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ เราช่วยเหลือกันและกันเพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย ให้ผลตอบแทนตามผลประกอบการโดยรวม ใช้การสื่อสารในองค์กรให้เกิดประโยชน์ ใช้การทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดทั้งกับองค์กรและตัวพนักงานเอง จะได้มีการพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ เป็นต้น

Our Morality / จรรยาบรรณ

ของพนักงานขายต่อลูกค้า ความสำคัญของงานขายคือการสื่อสารกับลูกค้า ให้บริการทางการขายที่ดีและเหมาะสมแก่ลูกค้ามากที่สุด เพื่อผลที่ตามมาจะได้เป็นการสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจและความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย การซื่อสัตย์ ไม่หลอกลวง ไม่ให้ข้อมูลเกินจริงหรือข้อมูลเท็จ เป็นอีกอย่างที่ทางบริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด ยึดมั่นเสมอมา บริษัทและทีมงาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานแก่ลูกค้าและสังคม รวมทั้งการรักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปเปิดเผย ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรายึดและปฏิบัติมาตลอด

Company picture

Company image gallery.

บริเวณด้านหน้าบริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

บริเวณด้านหน้าบริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

บริเวณด้านหน้าบริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

บริเวณด้านหน้าบริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

บริเวณด้านหน้าบริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

บริเวณด้านหน้าบริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

บริเวณด้านหน้าบริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

please feel free to contact us

Hotline: +66(0)6 2642 6293

Mail Address: sales@chemithaiproducts.com

5890

completed jobs

5830

Happy client

1856

Our staff

145

Awards

What People Says

We have a question of satisfaction in every work done.