+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

งานพื้น Cement Self-Leveling

งานพื้น Cement Self-Leveling

งานพื้น Cement Self Leveling หรือ งานพื้นปรับระดับ เป็นการปรับพื้นให้มีความสม่ำเสอมก่อนจะทำการติดตั้งเคมีภัณฑ์ หรือเป็นการปรับระดับพื้น Concrete ให้มีความเรียบขึ้นจากเดิม เพราะหากพื้นเป็นแอ่ง หรือพื้นผิวไม่เรียบพอที่จะทำงานเคมีภัณฑ์ พื้นก็จะไม่สวย หรืออาจจะเปลืองเคมีภัณฑ์มากกว่าปกติ สามารถทำงานได้ทั้งพื้นเก่าและพื้นใหม่ เหมาะกับงานในที่ร่ม เช่น.

พื้นที่เหมาะสมในการทำงาน

 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • คลังสินค้า
 • ที่จอดรถ
 • ห้างสรรพสินค้า
 • โชว์รูม
 • ออฟฟิศ สำนักงาน
 • ห้องประชุม
 • ระบบงานพื้น

  งานพื้นอุสาหกรรม เป็นการติดตั้งเคมีภัณฑ์เคลือบผิวคอนกรีตชนิดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ้งจะแยกตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ เช่น พื้นห้องแล็บ พื้นห้องเย็น พื้นห้องประกอบอะไหล่คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น การใช้งานที่แตกต่าง จึงต้องเลือกใช้วัสดุในการติดตั้งให้เหมาะสมเพื่อจะได้ยึดอายุการใช้งานของพื้นได้มากขึ้น ซึ่งบริษํท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการใช้งาน เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ชั้นนำต่างๆของประเทศไทย เพื่อติดตั้งงานพื้นให้กับลูกค้ามากมาย อาธิ.

 • บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท นากาวะ(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท เจเอสพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท บริค ไทย จำกัด
 • บริษํท เจแอนด์เค กรุ๊ป เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ศรีวิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด
 • บริษัท ไทยชินเรียล จำกัด
 • บริษัท ในเครือ The Mall Group
 • โครงการ โลแลน สมุทรปราการ

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง