+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

งานตีเส้นจราจร

งานตีเส้นจราจร

งานตีเส้นจราจร คือ การทำสัญญาลักษณ์ต่างๆบนพื้น ตามทางถนน ลานจอดรถ ลานเอนกประสงค์ต่างๆ เช่น ช่องจอดรถยนต์ ลูกศรทางเลี้ยว จุดห้ามจอด ที่จอดรถคนพิการ เป็นต้น การตีเส้นจราจรบนพื้นทาง หรือเรียกว่า การตีเส้นถนนเพื่อทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง.

เราแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ตีเส้นจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ ได้แก่ ตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ
 • ตีเส้นจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน ได้แก่ การตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้
 • ระบบงานพื้น

  งานพื้นอุสาหกรรม เป็นการติดตั้งเคมีภัณฑ์เคลือบผิวคอนกรีตชนิดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ้งจะแยกตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ เช่น พื้นห้องแล็บ พื้นห้องเย็น พื้นห้องประกอบอะไหล่คอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น การใช้งานที่แตกต่าง จึงต้องเลือกใช้วัสดุในการติดตั้งให้เหมาะสมเพื่อจะได้ยึดอายุการใช้งานของพื้นได้มากขึ้น ซึ่งบริษํท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการใช้งาน เราจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ชั้นนำต่างๆของประเทศไทย เพื่อติดตั้งงานพื้นให้กับลูกค้ามากมาย อาธิ.

 • บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
 • บริษัท นากาวะ(ประเทศไทย)จำกัด
 • บริษัท เจเอสพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท บริค ไทย จำกัด
 • บริษํท เจแอนด์เค กรุ๊ป เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท ศรีวิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เพาเวอร์ไลน์ จำกัด
 • บริษัท ไทยชินเรียล จำกัด
 • บริษัท ในเครือ The Mall Group
 • โครงการ โลแลน สมุทรปราการ

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง