+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

งานซ่อมรอยร้าว ด้วย Epoxy Injection

งานซ่อมรอยร้าว ด้วย Epoxy Injection

งานซ่อมรอยร้าว ด้วย Epoxy Injection เป็นตัวประสานรอยร้าว ให้พื้นผิวคอนกรีตกลับมาประสานตัวและแข็งแรงคงทนดังเดิม หรือจะแก้ไขปัญหาการรับน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรตราฐาน สามารถใช้งานได้กับพื้นคอนกรีตหลายบริเวณแต่ต้องเป็นที่แห้ง ไม่มีน้ำขังหรือการรั่วซึมของน้ำโดยเด็ดขาด.

 • งานเพิ่มแรงรับน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรตราฐาน
 • งานรอยร้าวตามบริเวณต่างๆ เช่นพื้น ผนัง กำแพง เพดาน เป็นต้น
  • Service category : Epoxy Injection
  • Client Name : ระบบงานซ่อมรอยร้าว/รอยรั่วซึม
  • Website : www.chemithaiproducts.com
  • Share :

  โครงการ โลแลน สมุทรปราการ

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง

  โครงการ : รถไฟฟ้าสายสีม่วง