+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

Product Details

Product Name : Mason MCA PE3

WebSite :www.chemithaiproducts.com

น้ำยาเคมีเสียบเหล็ก อีพ๊อกซี่ 100% สำหรับเจาะเสียบเหล็ก Mason MCA PE3 ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา Mason MCA PE3 เป็นน้ำยาเคมีสำหรับเจาะเสียบเหล็ก ข้ออ้อย หรือแท่งเกลียว สำหรับใช้กับงานโครงสร้าง หรือติดตั้งเครื่องจักร ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐาน ASTM ติดตั้งได้ในสภาพเปียก / ชื้น ใช้ติดตั้งได้กับคอนกรีตประเภท Cracked และ Uncracked คอนกรีต, หินธรรมชาติ อิฐมวลเบา, ไม้ เป็นต้น.

ดาวน์โหลดเอกสาร