+66 2962 2919 sales@chemithaiproducts.com

Product Details

Product Name : C-PRO SWELL

WebSite :www.chemithaiproducts.com

ยางบวมน้ำหรือวอเตอร์สต็อปที่ทำจากยางที่มีคุณสมบัติเป็นไฮโดรฟิลลิคผสมกับเบนโทไนท์ ซึ่งจะขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำ เมื่อติดตั้ง HYPERSWELLระหว่างรอยต่อของโครงสร้างคอนกรีต การขยายตัวของยางบวมน้ำจะเข้าไปอุดช่องว่างในรอยต่อของโครงสร้างทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ HYPERSWELL สามารถใช้ติดตั้งในรอยต่อของโครงสร้างฐานราก ผนังหรือพื้นบริเวณชั้นใต้ดิน แผ่นพื้นวางบนดิน แมนโฮล ผนังหล่อสำเร็จ บริเวณรอบท่อ อุโมงด์ บ่อน้ำ สระว่ายน้ำ แท้งค์น้ำดื่มหรือบริเวณใดก็ตามต้องป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ C-PRO SWELL

สามารถติดตั้งได้โดยง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เพียงติดลงบนหน้าสัมผัสโครงสร้างหรือยึดด้วยตะปูคอนกรีต ใช้งานทั้งแนวตั้ง แนวนอน และบนพื้นผิวที่ขรุขระ เชื่อมต่อได้ง่ายเพียงใช้การต่อชน การขยายตัวคงเดิมแม้น้ำจะออกไปจากระบบ และยังสามารถกั้นน้ำเมื่อมีน้ำเข้ามาอีกครั้ง คงความสามารถในการป้องกันน้ำผ่านแม้ในสภาวะที่เปียกอยู่ตลอดเวลา ไม่มีสารอันตรายและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ดาวน์โหลดเอกสาร